Potrebujete računovodske storitve , ker z obstoječim niste zadovoljni, odpirate svoje podjetje ali s.p. želite imeti urejeno knjigovodstvo? Urejeno računovodstvo je pogoj za uspešno poslovanje vsakega podjetja.Tako zaradi podjetja samega in tudi zato da ne boste imeli težav z zakonom. Ker vem, da želite imeti urejeno raèunovodstvo tudi vi, vas vabim da se odločite za sodelovanje z nami. Dogovorimo se lahko o različnem obsegu storitev: - če sami vodite knjigovodstvo, se lahko dogovorimo za nadzor, - izdelavo letnega poroèila in obračuna davka na dohodek pravnih oseb - lahko vam delno ali v celoti vodimo poslovne knjige. - obračun osebnih prejemkov in vse evidence povezanih s plačami za zunanje uporabnike - obračun drugih prejemkov fizičnih oseb, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, obračun najemnin - obračun davka na dodano vrednost - poročanje iz naslova poslovanja s tujino ( banka Slovenije) - priprava predlogov za kompenzacije - računovodska poročila Uporabljamo programski paket Pantheon.  Svetovanje, računovodstvo, inženiring,avtomatika